Philips Hue 藍牙白光彩光智能燈膽入門套裝

Philips Hue 藍牙白光彩光智能燈膽入門套裝
使用 Philips Hue White and Color Ambiance 入門套件為任何房間增添情境色彩。此套件包含 3 顆智慧型彩色燈泡和一件 Hue Bridge,可以充分控制燈光、存取 Hue 應用程式並享用眾多豐富功能。